tuzgoluÇevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tuz gölünde yaptığı araştırmada 41 takson (bitki türü), 3 ikiyaşamlı, 12 sürüngen, 85 kuş ve 20 memeli hayvan türü tespit etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Özel Çevre Koruma Bölgelerindeki tür ve habitat koruma ve izleme projelerine devam ediyor. Bakanlık, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB)’nde yaptığı araştırmada, hassas habitatların belirlenmesi ve bölgede yayılış gösteren nadir, endemik ve nesli tehlikede olan bitki türlerinin tespiti ve bu türler üzerindeki tehditlerin ve koruma tedbirlerinin ortaya çıkarılması için çalışma yaptı.

41 TAKSON (BİTKİ TÜRÜ) TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışmalarda, Tuz Gölü ÖÇKB’de yayılış gösteren endemik, nadir ve hassas olmak üzere 41 takson(bitki türü) tespit edildi. Taksonların lokasyonlarını belirtmek için Tuz Gölü 10×10 km’lik karelere bölündü ve bu kareler içinde türlerin dağılışı işaretlenerek belirlendi. Buna göre Tuz Gölü havzasının güney ve özellikle güney batı kesiminde endemik, hassas ve nadir türlerin yoğunlaştığı tespit edildi.

GÖL CİVARINDA 3 İKİYAŞAMLI, 12 SÜRÜNGEN, 85 KUŞ VE 20 MEMELİ HAYVAN TÜRÜ TESPİT EDİLDİ

Tuzgölü civarında yapılan faunastik çalışmalarda ise, İkiyaşamlı, Sürüngen, Kuş ve Memeli hayvan türleri ve yayılışlarının tespiti için çalışıldı. Yapılan çalışmada Faunastik zenginliğin genelde gölün batı kesimlerinde fazla olduğu saptandı. Çalışmalarda göl civarında 3 İkiyaşamlı, 12 Sürüngen, 85 Kuş ve 20 memeli hayvan türü tespit edildi. Yapılan çalışmalarda göçmen su kuşlarının özellikle de Flamingo populasyonun tuz yoğunluğunun düşük olduğu ve Artemia salina türünün bol bulunduğu batı kesimlerinde fazla olduğu saptandı.
Gerçekleştirilen arazi çalışmaları sonucu Tuz Gölü çevresinde, topraktaki tuz konsantrasyonuna bağlı olarak Tuzlu Step (Bozkır) Vejetasyonu, Tuzlu Çorak Vejetasyonu ve Tuzlu Bataklık Vejetasyonu olmak üzere üç farklı vejetasyon tipi ayırt edildi. Ayrıca Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinde 12 farklı EUNIS habitat tipi tanımlandı.

3 Responses to “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tuzgölünü İnceledi.”

  • Sean J. Parker says:

    Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi idari olarak Ankara, Konya ve Aksaray illeri sınırları içindedir. Tuz Gölü; İ Anadolu Bölgesi’nde, doğudan Kızılırmak Masifi, güneyden Obruk, batıdan Cihanbeyli ve kuzeyden Haymana platolarıyla çevrili çukur alanın kuzeydoğusundaki en alçak bölümünde yer almaktadır. Türkiye’nin Van Gölü’nden sonra ikinci büyük Gölü’dür. Kapalı bir havzada yer alan Tuz Gölü, jeolojik olarak tektonik kökenlidir. Büyüklüğüne karşın ülkemizin en sığ göllerindendir. Derinliği bir çok yerde 0.5 metreden azdır. Suyun bol olduğu ilkbahar aylarında göl Göl alanı 164.200 hektara ulaşır. Dışarıya akıntısı olmayan bu gölün deniz seviyesinden yüksekliği 905 m’dir. Türkiye’nin en az yağış alan yeri olduğu için akarsu bakımından çok fakirdir. Önemli sayılabilecek akarsuları, doğuda Şereflikoçhisar’dan geçen Peçenek Suyu, güneybatıda DSİ Konya drenaj kanalı, batıda Cihanbeyli’den gelen İnsuyu ve güneydoğuda Aksaray’dan gelen Uluırmak’tır. Ancak, bu suların bir kısmı yazın kuruyarak Göle ulaşamaz ve aşırı buharlaşmanın da etkisiyle Göl’ün tamamına yakını kurur. Kuruyan bölgelerde 30 cm’yi bulan tuz tabakası oluşur. Tuz Gölü; sadece ülkemizin değil dünyanın da en tuzlu göllerinden biri olup, suyun yoğunluğu 1-22.5 cm3/gr, tuz oranı % 32.4’tür.

  • silver price says:

    Tuz Gölü; İç Anadolu Bölgesi’nde, doğudan Kızılırmak Masifi, güneyden Obruk, batıdan Cihanbeyli ve kuzeyden Haymana platolarıyla çevrili çukur alanın kuzeydoğusundaki en alçak bölümünde yer almaktadır. Türkiye’nin Van Gölü’nden sonra ikinci büyük Gölü’dür. Kapalı bir havzada yer alan Tuz Gölü, jeolojik olarak tektonik kökenlidir. Büyüklüğüne karşın ülkemizin en sığ göllerindendir. Derinliği bir çok yerde 0.5 metreden azdır. Suyun bol olduğu ilkbahar aylarında göl Göl alanı 164.200 hektara ulaşır. Dışarıya akıntısı olmayan bu gölün deniz seviyesinden yüksekliği 905 m’dir. Türkiye’nin en az yağış alan yeri olduğu için akarsu bakımından çok fakirdir. Önemli sayılabilecek akarsuları, doğuda Şereflikoçhisar’dan geçen Peçenek Suyu, güneybatıda DSİ Konya drenaj kanalı, batıda Cihanbeyli’den gelen İnsuyu ve güneydoğuda Aksaray’dan gelen Uluırmak’tır. Ancak, bu suların bir kısmı yazın kuruyarak Göle ulaşamaz ve aşırı buharlaşmanın da etkisiyle Göl’ün tamamına yakını kurur. Kuruyan bölgelerde 30 cm’yi bulan tuz tabakası oluşur. Tuz Gölü; sadece ülkemizin değil dünyanın da en tuzlu göllerinden biri olup, suyun yoğunluğu 1-22.5 cm3/gr, tuz oranı % 32.4’tür.

  • Silas Vega says:

    –>Urmiye Gölü Urmiye Gölü Farsça:دریاچه ارومیه. Ýran ‘ýn Batý Azerbaycan ilindeki tuz gölü. Ýran içindeki en büyük göldür. Dünya’nýn en büyük ikinci tuz gölüdür. Göl 5,200 km² yüzölçümüne sahip olup en derin yeri yaklaþýk 16 metredir. Tebriz gölün kýyýsýndaki en büyük yerleþim yeridir.

Leave a Reply