Dünyada sadece Tuz Gölü çevresinde yetiştiği belirtilen “Tuzcul ve kuraklığa dayanıklı endemik bitkiler” bilim adamlarınca izlemeye alındı. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ekoloji ve Çevre Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Latif Kurt, Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu tarafından başlatılan “Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Habitat ve Tür İzleme Projesi”ne ilişkin bilgi verdi.

Kurt, proje kapsamında Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesindeki tür ve habitatların sınıflandırılmasının, tür ve habitatlara karşı tehditlerin ve koruma önlemlerinin ortaya konulmasının amaçlandığını belirtti.

Tuz Gölü Havzası’nın biyolojik çeşitlilik bakımından önemli bir gen merkezi olduğunu dile getiren Latif Kurt, “Tuz Gölü biyolojik çeşitlilik bakımından çok özel ve önemli bir habitata sahip. Tuz Gölü çevresinde, dünyanın başka bölgelerinde görülmeyen tuzcul ve kuraklığa dayanıklı endemik bitkiler yetişiyor. Tuz Gölü’ne has bu mucize endemik bitkiler, geliştirdikleri çok özel adaptasyonlarla tuzcul topraklardan suyu sökerek alabilmektedir. Yaptığımız çalışmalarda 38 adet endemik bitki türü tespit ettik. Tuza ve kuraklığa dayanıklı ırklar içeren bu türleri, hızla kuraklaşan ve çoraklaşan dünyamızda paha biçilmez bir genetik kaynak olarak düşünüyoruz” dedi.

Buğdayın çoraklaşmaya dayalı tek türü Tuz Gölü’nde

Prof. Dr. Kurt, kuraklığa dayanıklı bitkilerin dünyanın geleceğinde çok önemli bir yere sahip olacağını vurgulayarak, “Gelecekte tuza dayanıklı ırklar ıslah edilerek açlığa çözüm olacak. Bu bitkiler arasında buğdayın çoraklaşmaya dayanıklı tek türü olan ‘Elymus Cappadocicus’, dünyada sadece Tuz Gölü çevresinde yetişmekte. Bu tür bitkilerin atasal forumları çorak alanlarda tekrar tarım yapılmasına olanak sağlayacak. Bu bitkilerin genleri sebze ve meyvelere aktarılabilir” diye konuştu.

Tuzcul ve kuraklığa dayanıklı bitkilerin Tuz Gölü’nün güneyinde toplandığını ifade eden Kurt, şunları kaydetti: “Tuzlu tava içerisine adapte olmuş endemik bitki türlerinin Tuz Gölü’nün güneyinde, Eskil ve Eşmekaya çevresinde toplandığını tespit ettik. Habitatı takip altına alırken, fauna ve florayı inceledik. Türlerin popülasyonunu sayıyoruz. Dünyada sadece Tuz Gölü çevresinde yetişen tuzcul ve kuraklığa dayanıklı 38 endemik türün koordinatlarını kaydederek izlemeye aldık. Kuraklığın, yeraltı sularının bilinçsizce aşırı kullanımının, havzadaki aşırı otlatmanın ve yangınların habitat üzerindeki etkisini de araştırıyoruz. Proje sonunda alınabilecek önlemleri de ortaya koyacağız. Projenin önümüzdeki yıllarda devam etmesi halinde endemik bitkilerin sayısındaki azalma ve çoğalmanın tespit edilmesi daha kolaylaşacak.”

2 Responses to “Tuz Gölü’nün endemik bitkileri izlemeye alındı…”

  • Maxine Carey says:

    Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu’nca başlatılan ‘Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Habitat ve Tür İzleme Projesi’ kapsamında Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesindeki tür ve habitatların sınıflandırılmasının, tür ve habitatlara karşı tehditlerin ve koruma önlemlerinin ortaya konulması amaçlanıyor.Tuz Gölü Havzası’nın biyolojik çeşitlilik bakımından önemli bir gen merkezi olduğunu dile getiren uzmanlar, dünyanın başka bölgelerinde görülmeyen tuzcul ve kuraklığa dayanıklı 38 adet endemik bitki türü tespit ettiklerini ve bu türlerin, hızla çoraklaşan dünyamızda paha biçilmez bir genetik kaynak olduğunu ifade ediyor.Buğdayın Çoraklaşmaya Dayanıklı Tek Türü Tuz Gölü’ndeGelecekte tuza dayanıklı ırkların ıslah edilerek açlığa çözüm olacağını vurgulayan uzmanlar, buğdayın çoraklaşmaya dayanıklı tek türü olan ‘Elymus Cappadocicus’un’, dünyada sadece Tuz Gölü çevresinde yetiştiğini belirtiyor.Uzmanlar, bu tür bitkilerin ata forumlarının çorak alanlarda tekrar tarım yapılmasına imkan sağlayacağını ve bu bitkilerin genlerinin sebze ve meyvelere aktarılabileceğini belirtiyor.Tuzcul ve kuraklığa dayanıklı bitkilerin Tuz Gölü’nün güneyinde toplandığını ifade eden uzmanlar, projeyle kuraklığın, yeraltı sularının bilinçsizce kullanımının, havzadaki aşırı otlatmanın ve yangınların habitat üzerindeki etkisini de araştırıyor.

  • Mae Y. Marks says:

    Tuzgölü civarında yapılan faunastik çalışmalarda ise, İkiyaşamlı, Sürüngen, Kuş ve Memeli hayvan türleri ve yayılışlarının tespiti için çalışıldı. Yapılan çalışmada Faunastik zenginliğin genelde gölün batı kesimlerinde fazla olduğu saptandı. Çalışmalarda göl civarında 3 İkiyaşamlı, 12 Sürüngen, 85 Kuş ve 20 memeli hayvan türü tespit edildi. Yapılan çalışmalarda göçmen su kuşlarının özellikle de Flamingo populasyonun tuz yoğunluğunun düşük olduğu ve Artemia salina türünün bol bulunduğu batı kesimlerinde fazla olduğu saptandı. Gerçekleştirilen arazi çalışmaları sonucu Tuz Gölü çevresinde, topraktaki tuz konsantrasyonuna bağlı olarak Tuzlu Step (Bozkır) Vejetasyonu, Tuzlu Çorak Vejetasyonu ve Tuzlu Bataklık Vejetasyonu olmak üzere üç farklı vejetasyon tipi ayırt edildi. Ayrıca Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinde 12 farklı EUNIS habitat tipi tanımlandı.

Leave a Reply