tuzgolu tuzgölü

FLORA ve faunasıyla dünyanın en önemli doğal alanlarından birisi olan Tuz Gölü’nün çevresindeki aşırı tuzlanmanın yüzde 32’ye ulaştığı, havzada bulunan 28 bin su kuyusundan 16 bininin kaçak olduğu, yeraltı sularında ise son 33 yılda 14 metre azalma meydana geldiği ortaya çıktı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Tuz Gölü tespitleri gün geçtikçe küçülen havzayla ilgili vahim gerçekleri gözler önüne serdi. Tuz Gölü Yönetim Planı’na göre gölün çekilmesi nedeniyle flamingo yavrularının beslenme yetersizliğinden öldüğü belirtilirken, bölgedeki top atışları gibi askeri faaliyetlerin de kuşları rahatsız ederek göç etmeye zorladığı ifade edildi. Acil önlemler alınmaması halinde gölün doğal zenginliklerinin yok olma riskiyle karşı karşıya kalacağına dikkat çekildi.

YOK OLMA RİSKİ VAR

Bakanlığın önümüzdeki dört yılda uygulamayı planladığı Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Planı’nda, havzayla ilgili çarpıcı değerlendirmeler yer aldı. Raporda, yapılan çalışmalarda Tuz Gölü ve çevresi için hayati önem taşıyan kaynakların yer aldığı Konya Kapalı Havzası’ndaki yeraltı sularında son 33 yılda ortalama 14 metre azalma meydana geldiği kaydedilirken, şu noktalara vurgu yapıldı:

YERALTI SULARI TUZLANDI

“Bölgedeki akiferlerde (yeraltı sularını pınarlara ve kuyulara ileten jeolojik oluşum) gözlenen değişimlerde, iklim, jeolojik, hidrojeolojik, bölgenin tarım yapısı gibi birçok faktörün etkili olduğu görülmektir. Bu nedenle acil önlemlerin alınması gerekmektedir. Bölgede yer alan kayaçların yüksek hidrolik iletkenlikleri ve yer altı su seviyesinin hızla azalmaya devam etmesi dikkate alındığında mevcut durumdaki pasif tuzlu su girişiminin, sonraki yıllarda daha etkin olması ve akiferlerde aşırı tuzlanma sebebiyle önemli sorunlarla karşılaşması kaçınılmazdır. Bölgedeki yer altı sularında tuzlaşma oranının yüzde 32’ye ulaştığı tespit edilmiştir. 2009 ve 2010 yıllarında flamingo yavrularının beslenme yetersizliğinden dolayı öldüğü tahmin edilmektedir.

Leave a Reply